Nollatoleranssi häirinnälle

Ajankohtaista on 12 Aug , 2021

Suomen ylioppilasteatteriliitto SYTYllä on nollatoleranssi kaikenlaiselle häirinnälle, ahdistelulle ja epäasialliselle käytökselle. Jokaisen SYTYn jäsenteatterin tulee varmistaa turvallinen harrastaminen ja perehtyä turvallisen tilan sääntöihin. Hallituksille tulee kirjoittaa selkeät ja konkreettiset toimintaohjeet, kuinka tilanteissa tulee toimia.

On erittäin tärkeää muistaa, että ylioppilasteattereiden tulee tarjota jokaiselle turvallinen mahdollisuus harrastaa ja tehdä taidetta. Yhdistysten hallitusten ja työntekijöiden velvollisuus on puuttua ahdistaviin ja vaarallisiin tilanteisiin, jotka heidän tietoonsa tuodaan. 

Häirintä on syrjinnän muoto, ja se on yhdenvertaisuuslain nojalla laitonta. Häirintä on loukkaavaa käytöstä, joka kohdistuu ihmisen henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, kuten sukupuoleen, ikään, alkuperään, maailmankatsomukseen tai seksuaaliseen suuntautumiseen (YhdenvertaisuusL 14 §). Kaikkea epäasiallista käytöstä ei voi luokitella häirinnäksi, mutta kaikkeen ei-toivottuun käytökseen tulee puuttua. 

Jos yhdistyksen kulttuuri kunnioittaa ja huomioi yhdenvertaisesti kaikkia jäseniään, syntyy kulttuuri, jossa häirintää ja epäasiallista käytöstä ei hyväksytä. Tärkeintä on pitää yllä toimintakulttuuria, jossa häirintä- ja ahdistelutapaukset otetaan tosissaan, ja niihin puututaan uhria kunnioittavalla ja tukevalla tavalla. Pienintäkään tapausta ei tule lakaista maton alle ja unohtaa, vaan ne kaikki tulee käsitellä. Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi häntä koskevassa asiassa. 

Jokaista teatteria kehotetaan kirjoittamaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä luomaan toimintaansa ja tiloihinsa turvallisen tilan ohjeistukset. Lisäksi hallituksella ja työntekijöillä tulee olla selkeät toimintaohjeet tilanteisiin, joissa häirintää tulee ilmi. Apua löytyy esimerkiksi Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan yhdistysoppaasta , myös SYTY auttaa näiden asiakirjojen kanssa.

SYTY julkaisee oman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmansa pikimmiten. Suunnitelma tulee koskemaan sekä liiton yleistä toimintaa että ylioppilasteatterifestivaalia. Ylioppilasteatterifestivaalille kirjoitetaan omat turvallisen tilan ja tapahtuman periaatteet, jotka tarkistetaan ja julkaistaan vuosittain ennen festivaalia.

Tulevalla toimikaudella SYTY järjestää jäsenteattereilleen koulutusta härinnän ennaltaehkäisemisestä, ilmi tulevien tapausten käsittelystä sekä turvallisesta tilasta, tapahtumista ja toimintakulttuurista.  Alkuvuoden PJ-kokouksessa Rovaniemellä pidetään tarvittaessa yhteinen workshop erilaisista suunnitelmista, ohjeista ja toimintatavoista. 

Yhdistysten toimielinten lisäksi SYTY sitoutuu auttamaan myös yksittäisiä jäseniä. Jos kohtaat teatterissasi häirintää, etkä syystä tai toisesta voi ottaa yhteyttä hallitukseen tai tuntuu, ettet saa oman teatterin toimielimiltä tarvitsemaasi apua ja tukea, voit ottaa yhteyttä suoraan SYTYn hallitukseen, joka käsittelee asian ehdottoman luottamuksellisesti ja anonyymisti uhrin kanssa yhdessä sovituilla tavoilla. Ota yhteyttä SYTYn puheenjohtajaan osoitteeseen pj (a) syty.fi

Apua, tukea ja neuvoja:

Yhdenvertaisuus.fi: Hyvät käytännöt yhdenvertaisuuden edistämiseen

Opetusministeriön ohjeita tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmiin

Mielenterveyden keskusliitto: Väkivaltaa ei pidä sietää

Ensi- ja turvakotien liitto

Nettiturvakoti

Seksuaalisesta häirinnästä ilmoittaminen