Matkustussääntö


1) Ylioppilasteatteriliitto SYTY ry (myöhemmin SYTY) pyrkii korvaamaan jäsenteattereilleen matkakustannuksia SYTY:n hallituksen kokouksiin sekä muihin SYTY:n järjestämiin tilaisuuksiin.

2) Hallituksen kokoukseen osallistumisesta SYTY korvaa korkeintaan yhden (1) edustajan / teatteri matkakustannukset. Matkakustannukset korvataan ylioppilasteatterin kotikaupungista kulloiseenkin kokouspaikkaan. Mikäli edustajan matka alkaa tai päättyy muussa paikassa kuin teatterin kotikaupungissa, korvataan kustannuksia enimmillään sen verran, kuin matkasta teatterin kotikaupungista kokouspaikkaan olisi syntynyt.

3) SYTY korvaa juna- tai linja-autoliput sekä, mikäli matka kestää yön yli, myös makuupaikan junassa. Kaikki korvaukset maksetaan edullisimman matkustusluokan ja paikkavaihtoehdon mukaan.

Matkustajan käyttäessä omaa autoa, korvaa SYTY matkakustannuksia syntyneiden kustannusten mukaisesti kuitenkin siten, että SYTY:n maksama summa ei missään tapauksessa ylitä summaa, jonka sama matka maksaisi halvimmalla julkisella kulkuneuvolla. Oman auton käyttämisestä tulee toimittaa SYTY:lle tositteet syntyneistä kuluista (esim. tosite polttoaineen ostamisesta) sekä selvitys matkasta ja kilometreistä (ns. ajopäiväkirja).

Mikäli matka on pitkä (yli 6 tuntia) ja matkakustannukset muodostuvat lentäen halvemmiksi tai vain hieman (n. 10%) kalliimmiksi kuin sama matka halvimmalla muulla yhteydellä, korvaa SYTY lentoliput.

Muiden kulkuneuvojen käyttämisestä ja / tai muista poikkeusjärjestelyistä tulee aina sopia SYTY:n taloudenhoitajan kanssa ennakkoon.

4) Mikäli ylioppilasteatterin edustaja kulkee kokouspaikalle muuta reittiä kuin suorinta matkareittiä, korvaa SYTY matkakuluja siten, että korvattava summa on aina korkeintaan suorimman matkareitin kustannukset. Poikkeuksena tästä on ns. poikkeamaoikeus, eli edustaja saa pysähtyä tulo- ja menomatkalla kerran matkan varrella olevalla paikkakunnalla ja SYTY korvaa matkalipun koko matkan osalta, vaikka näin matkasta muodostuisikin hieman kalliimpi kuin se olisi ilman poikkeamaa.

5) SYTY:n jäsenteatteri maksaa matkat edustajilleen ja laskuttaa edelleen matkakuluilla SYTY:ä. SYTY ei korvaa matkoja suoraan edustajille, vaan aina jäsenteattereille. Jäsenteatterin laskuttamasta kokonaissummasta vähennetään teatterin omavastuu 35 €.

6) Jäsenteatterin tulee toimittaa SYTY:lle matkalaskulomakkeen lisäksi kopiot kaikista tositteista (esim. matkaliput), joiden perusteella matkakorvausta haetaan.